From:                              Gaelport.com [gaelport@aroconnect.net]

Sent:                               09 June 2009 16:16

To:                                   Niamh O Sullivan

Subject:                          Cogar: An Nuachtlitir do chraoltoiri le Gaeilge

 

COGAR      

Scaip an Scéal

 


Tallann den scoth ag Nós Úr
Reáchtálfar comórtas amhranaíochta Nós Úr an mhí seo in Inbhir Nís. Labhraíonn Cogar le Fiach, amhránaí agus cumadóir ceoil a bheidh ag canadh sa chraobh ceannais. Ar Lean
Nós Úr has got talent!
The Nós Úr song contest takes place this month in Inverness. Cogar speaks to Fiach, a Dublin singer-songwriter who will be singing in the final. More

 

Guth na Gaeilge ag Guth Gafa
Scéalta ón tSín, ón India agus cianta coimhthíocha eile a bheidh á dtaispeáint i mbaile beag iargúlta suite in iardheisceart na tíre seo ag féile scannáin faisnéise Guth Gafa a reáchtálfar ón 12-14 Meitheamh 2009. Ar Lean
Irish Films feature at Guth Gafa Film Festival
Stories from China, India and other countries overseas will be screened in a small town in the  northwest of the country at the Guth Gafa film festival which will be held on 12-14 June 2009. More

 

Ardmholadh do na Meáin Ghaeilge
Bronnadh Gradaim Chumarsáide an Oireachtais ag ócáid mhór in Farmleigh, i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath coicís ó shin. Ba é an Feisire Eorpach, Seán Ó Neachtain, a bhronn na gradaim agus mhol sé na forbairtí móra atá déanta in earnáil na meán Gaeilge in achar fíorghairid de bhlianta.  Ar Lean 

Irish Language Media Praised 
The Oireachtas Media awards were held recently at a special ceremony in Farmleigh House in Phoenix Park, Dublin.  The European Parliamentarian Seán Ó Neachtain was present for the awards ceremony and  he praised the huge  growth of the Irish language media within the last number of years. More

 

Comórtas Grianghrafadóireachta - Saol na nGael
Sheoladh  comórtas nua grianghrafadóireachta atá faoi stiúir Cholmcille le déanaí. Tugann an comórtas dúshlán na n-iomaitheoirí an íomhá is fearr a aimsiú de shuímh agus d’imeachtaí éagsúla i saol lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn nó in Albain. Ar Lean

Saol na nGael Photography Competition
A major photographic competition, administered by the Colmcille project, aimed at capturing the lives of speakers of Scottish or Irish Gaelic or of the life of the Scottish Gaidhealtachd/Irish Gaeltacht, was recently launched. More

 

Comhluadar ar an Teilifís
Tá Comhluadar i mbun taifeadadh a dhéanamh ar shraith de cheithre chlár le DCTV faoi láthair. Tugann an tsraith ‘Cén Teanga?’ léargas ar obair Chomhluadar agus tugann sé tuilleadh eolais faoi na buntáistí a bhaineann le páistí a thógail le Gaeilge. Ar Lean

Comhluadar on TV
The organisation Comhluadar are presently in the process of recording four programmes with DCTV. The first programme gives a taste of the work that Comhluadar do and it highlights the benefits of raising children with Irish. 
More

 

Féilire

 

Saol Sóisialta na Gaeilge!
Tá féilire na Gaeilge ar Gaelport.com ar ais agus tá sé níos fearr ná riamh!
Faightear ann cur síos ar na himeachtaí agus na féilte atá ar siúl fud fad na tíre agus thar lear
Bain triail as anseo!

The gaeport.com social events calender is back and is better than ever!
It contains full round up of events and festivals taking place across the country!
Give it a go!

Club Sonas
Beidh Club Sonas ar siúl arís ar an gCéadaoin, 10 Meitheamh 2009.
clubsonas@gmail.com
Suíomh gréasáin: www.clubsonas.com

Summer Sonas
Club Sonas will take place in the Button factory on Wednesday, 10th June 2009.
E-mail: clubsonas@gmail.com
Website: www.clubsonas.com

Immrama – Féile Scríbhneoireachta Lios Mór
11-14 Meitheamh
Tuilleadh eolais: www.lismoreimmrama.com  
Immrama, Lismore Festival of Travel Writing
11th-14th June 2009.
Info www.lismoreimmrama.com  

Féile Siúlóide Chontae Laoise 
Beidh Féile Siúlóide Chontae Laoise ar siúl ón 21 Meitheamh – 18 Iúil 2009.
Tuilleadh Eolais www.laoistourism.ie

Laois Walks Festival
Laois Walks Festival will take place in various locations in Co. Laois from 21st June – 18th July 2009.
Further information: www.laoistourism.ie

Féile Brian Ború 
Cill Dalua i gContae an Chláir ón 1-5 Iúil 2009.
Suíomh gréasáin: www.feilebrianboru.killaloe.ie  

Brian Ború Festival
Féile Brian Ború will take place in Killaloe, Co Clare from 1st-5th July 2009.
Website: www.feilebrianboru.killaloe.ie  

Féile na Gréine- Ealaíon Ghrianstad an tSamhraidh
Beidh  Féile na Gréine ar siúl ón 21 – 23 Meitheamh ar An gCoreán i gContae Chiarraí.Suíomh gréasáin: www.feilenagreine.com

Féile na Gréine - the Solstice Arts Festival
Féile na Gréine, will take place in Waterville in Co. Kerry from 21 – 23 June 2009.
Website: www.feilenagreine.com

Patrún Inis Oírr
Ar an 14-15 Meitheamh 2009 beidh Patrún Inis Oírr ar siúl
Tuilleadh eolais:  Linda Searraigh 087-6951236
Patrún Inis Oírr
The annual Patrún Inis Oírr regatta will take place on 14th and 15th June 2009
Further information contact: Linda Searraigh 087-6951236

Seisiún an tSamhraidh le Liz O Riordáin agus Pat Connery
Long Gallery  i gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo Dé  Sathairn, 20 Meitheamh 2009.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón suíomh idirlín: www.patconnerylizoriordan.com
Summer session with Liz O Riordáin and Pat Connery
Summer Songs in the Long Gallery, Westport House, Co. Mayo on Saturday 20th June 2009. For further information visit: www.patconnerylizoriordan.com

 

Ar Bharr Mo Theanga

 

Agus Féile Idirnáisiúnta Scannáin Faisnéise Guth Gafa ag tosú an tseachtain seo, díreoimid ar fhoclóir a bhaineann le scannáin agus cláir faisnéise.

Tá liosta téarmaíochta a bhaineann leis an teilifís agus raidió ar fáil ar acmhainn.ie anseo

As the Guth Gafa International film festival takes place this week, here's a look at some vocabulary from films and documentaries.

For further terminology for tv and radio check out
this resource

abstract film scannán m1 teibí

adaptation s athchóiriú m (gs -ithe)

adult viewing cláir mpl do dhaoine fásta

animation s (process, piece) beochan f3 (pl -a)

archive sequence sraitheog f2 ón gcartlann

cutting room seomra m4 gearrtha

dim lights! céimnigh v na soilse!

dramadoc s (= documentary drama) dráma m4 faisnéise

interpretation leirmhíniú

To face the facts; aghaidh a thabhairt ar na fíricí

To face the music: Dúshlán na doininne a thabhairt

The rise and fall of... Éirí agus Titim X

Winning the prize was like a shot in the arm Thug bua na duaise ardú meanman dó. 

Poetic Licence; Cead Fileata

They are Poles apart: Ní bhíonn aon dealramh acu ar a chéile

Poetic Justice: Fíorcheart

 

Sall Chugatsa

 

Tuilleadh le teacht ó Raidió Rí-Rá
Agus é ag ceiliúradh a chéad bhreithlá ar an aer le déanaí cad atá ar na bacáin don chéad chairt stáisiúin raidió Gaeilge-Raidió Rí Rá? Labraíonn Cogar le Síne Nic an Ailí. Ar Lean

More in store from Raidió Rí-Rá
As Raidió Rí-Rá celebrates its first year of broadcasting, what lies in store for the Irish language chart station. Cogar speaks to Síne Níc an Ailí. More

 

An Gnó

 

Ceardlann Clár Gaeilge
Reáchtáladh ceardlann do chláir raidió Ghaeilge  mar chuid d’Fhéile 2009 i gClár Clainne Mhuiris le déanaí agus ghlac naoi stáisiún raidió páirt sa cheardlann. Ar Lean

Irish language Programming Workshop
A workshop for Irish Language programmes held in tandem with Féile 2009 in Claremorris attracted participants from 9 stations including aspirants. More

 

Babhta a hOcht fógartha don scéim Mhaoiniúcháin Sound and Vision don Teilifís
Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann go bhfuiltear ag lorg iarratais anois ó léiritheoirí teilifíse don scéim mhaoiniúcháin Sound and Vision don teilifís. Cuirtear an maoiniú ar fáil do chláir nua teilifíse ar chultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann, chun litearthacht i measc daoine fásta a fheabhsú agus na nithe thuas trí mheán na Gaeilge.
Ar Lean  

BCI Announces Details Of Eighth Funding Round Of 'Sound & Vision' For TV
The Broadcasting Commission of Ireland (BCI)  recently announced details of the eighth funding round of Sound & Vision, the Broadcasting Funding Scheme, for TV.  Applications are now invited from programme makers for funding for new television programmes dealing with the themes of Irish culture, heritage and experience. The Sound & Vision scheme also provides funding for new programmes aimed at improving adult literacy.  More

 

Deontais ceadaithe do Nuálaíocht i stáisiúin raidió agus teilifíse
Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann go bhfuil os cionn €25,000 ceadaithe do stáisiúin raidió agus teilifíse mar chuid den scéim mhaoiniúcháin phíolótach ‘Station Innovation Scheme’.  Tacaíonn an scéim seo le stáisiúin teilifíse agus raidió a bhfuil tionscnaimh forbartha nuálaíocha ar bun acu agus is cuid lárnach é seo de straitéis an BCI i leith fhorbairt na hearnála craoltóireachta in Éirinn.

BCI awards funding of €25,000 for station  innovation schemes
The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has announced the award of funding in excess of €25,000 through its recently piloted Station Innovation Scheme. The Scheme provides funding support to licensed radio and television stations in Ireland for innovative development initiatives and forms part of the BCI’s strategic approach to support the development of the broadcasting sector in Ireland.

 

Réalta Raidió óga
Fógraíodh buaiteoirí chomórtas raidió Gael Linn le déanaí.  Déanann Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Raidió na Gaeltachta urraíocht ar an gcomórtas seo do dhaltaí dara leibhéal ina n-iarrtar ar na mic léinn clár raidió, as Gaeilge, ar ábhar is mian leo, a léiriú.  Ar Lean 

Young Radio Stars
The winners of the Gael Linn radio programme competition were recently announced.  The competition, which is sponsored by the Broadcasting Commission of Ireland and RTÉ Raidió na Gaeltachta is open to all second level students. Students are asked to produce a radio programme, in Irish, on a subject of their choice.  More

 

Os cionn €4.4 milliún ceadaithe  ag BCI do thionscadal teilifíse
Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na  hÉireann go bhfuil siad tar éis os cionn €4.4 milliún a cheadú sa bhabhta is déanaí den scéim mhaoiniúcháin ’ Sound and Vision’ do thionscadail teilifís. Fuarthas os cionn 112 iarratas incháilithe, a bhí ag iarraidh €20.4m san iomlán. Tugadh deontais dar luach €4,426,8000 do 27 tionscadal a bhfuil an Ghaeilge, Cultúr, Oidhreacht agus taithí mar ábhar acu. Is méadú €361,000 é seo ar an méid a tugadh faoin mbabhta maoiniúcháin.  Ar Lean

BCI awards €4.4Million to Sound & Vision Television Projects
The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) recently announced funding of just over €4.4million for television programming in the most recent funding round of Sound & Vision, the Broadcasting Funding Scheme. 12 eligible applications were received from the sector, requesting a total of €20.4m. Grants totalling €4,426,800 have been awarded to 27 projects which deal with the themes of Irish, culture, heritage and experience. The amount provided marks an increase of €361,000 on the last television funding round. More

AróConnect

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

 

[Díliostáil/Unsubscribe]