From:                              Cogar [cogar@aroconnect.net]

Sent:                               05 August 2009 16:18

To:                                   Niamh O Sullivan

Subject:                          Ruaille Buaille faoi Rí Rá!

 

Eagrán 26

 

 
Scaip an scéal/Spread the word

 

Ruaille Buaille faoi Rí Rá
Tá greannán nua Gaeilge ar díol fud fad na tíre.Tá fís láidir ag bunaitheoir an chomhlachta Coimicí Gael, an cartúnaí Aidan Courtney.  Ar Lean

Everyone is talking about Rí Rá
A new Irish language comic is on sale across the country. Founder of Coimicí Gael, Aidan Courtney has high hopes for the future.
More

 

Spórt ar an scáileán
Tá an séasúr an spóirt faoi lán seoil agus beidh áthas ar lucht leanúna spóirt fud fad na tíre go bhfuil Seó Spóirt ag filleadh ar ais ar TG4 i mí Lúnasa. Ar Lean

Sport on the small screen 
The G.A.A. season is well underway and sports fans across the country will be delighted that Seó Spórt will return to our screens this August on TG4.
More

 

Cúrsaí an lae faoi chaibidil ag Scoil Samhraidh Merriman
An bhfuil réabhlóid ar bun i measc na scoileanna samhraidh? Labhraíonn Cogar le Úna Quinn ó Scoil Merriman. Ar Lean

Merriman School addresses economic crisis
Has the summer school undergone a renaissance in popularity this year?
Cogar speaks to Úna Quinn of Scoil Merriman.
More

 

Droichead idir cultúir éagsúla
Seoladh féile nua i mBéal Feirste an tseachtain seo caite a dhéanfaidh ceiliúradh ar an ilghnéitheacht agus éagsúlacht chultúir atá fite fuaite le saol na cathrach ann anois. Ar Lean

Bridging the gap between cultures in Belfast
A new cultural festival was launched last week in Belfast which will celebrate the rich multiculturalism to be found in the city. More

 

Cruinniú éigeandála ar thodhcaí na Gaeilge
Bhí todhchaí na Gaeilge faoi chaibidil le linn cruinniú éigeandála a reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le déanaí.
Ar Lean

Emergency meeting on future of Irish language
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge recently held an emergency meeting with Irish language organisations to discuss the future
of the Irish language. More

Ar bharr mo theanga/At the tip of my tongue

 

Meangadh Gáire- A Smile!

Is cosúil go bhfuil féilte grinn ar siúl ar fud na háite ar na laethanta seo. Tionóladh Carnabhal Grinn an tseachtain seo caite i nGairdíní Uíbh Eachach i  mBaile Átha Cliath agus beidh fuirseoirí na tíre seo ag aistriú go Dún Éideann don fhéile ghrinn mór le rá a reáchtálfar idir an 5-31 Lúnasa.

Beidh an cleasaí agus cainteoir Gaeilge, Des Bishop ar an stáitse leis an seó grinn nua atá aige: Desfunctional agus gach seans go mbeidh cúpla scéal grinn aige faoina chuid trioblóidí agus é ag foghlaim na Gaeilge!

Seo cúpla focal duit a bheadh áisiúil do chomhrá faoi ghreann. Ar Lean


It seems that comedy festivals are taking over the world at this stage. Last week a Comedy Carnival was held in the Iveagh Gardens in Dublin and Irish comedians will make their way over to Edinburgh, Scotland for the comedy festival which will be held there between 5-31 August.

Irish language joker, Des Bishop will take his new show ‘Desfunctional’ to the stage and no doubt will manage to get a joke in at some point about the joys of learning Irish!

Here's a few words useful in any conversation about comedy. More

 

Gnó na hearnála/Industry News

 

Conarthaí nua sínithe le Setanta
Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann go bhfuil athruithe nua i struchtúir úinéireachta Setanta Sports Channel Ireland Limited agus Setanta Sports North America Limited faofa ag an gCoimisiún. 
Ar Lean

Daoine faoi mhíchumas agus na meáin in Éirinn
Scrúdaítear an léiriú agus aird a fhaigheann daoine faoi mhíchumas sna meáin in Éirinn i dtuarascáil nua atá foilsithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus an tÚdarás Náisiúnta Míchumais.
Ar Lean

Ré nua do Chraoltóirí
Ní féidir a shéanadh agus os cionn 180 leathanach i gceist ach nach mbeidh an tAcht Craolacháin, 2009 a achtaíodh ar an 15 Iúil, ar fáil mar ábhar léitheoireachta agus tú ag feitheamh sa seomra fáilte sa stáisiún raidió áitiúil.
Ar Lean

Contracts signed with Setanta
The Broadcasting Commission of Ireland has approved proposed changes to the ownership structures for Setanta Sports Channel Ireland Limited and Setanta Sports North America Limited. More

People with disabilities under-represented in broadcast media
A unique report examining the Representation and Portrayal of People with Disabilities in Irish Broadcasting was recently publishedby the National Disability Authority  and the Broadcasting Commission of Ireland. More

New Era for Broadcasters
It’s fair to say that given its length at over 180 pages, the Broadcasting Act, 2009 which was officially signed into law on July 15, will probably not make coffee table reading at a radio station near you.
More 

 

Sall chugatsa/Over to you

 

Cuireann Claire Connellan an clár ‘Totally Irish’ i láthair gach Domhnach  ar Dublin’s 98 agus ar an gclár bíonn meascán idir ceol Éireannch agus Gaeilge le cloisteáil ann. 
Labhraíonn sí le Cogar faoin tallann nua atá ag teacht chun cinn in Éirinn i láthair na huaire.
Ar Lean


Claire Connellan presents the Irish  music and language show,  Totally Irish every Sunday on Dublin’s 98. She speaks to Cogar about the show and the current crop of musical talent in Ireland. More

 

AróConnect

baile | teagmháil  | cartlann 

 

Cogar™ Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.cogar.ie

[Díliostáil/Unsubscribe]

 

Is nuachtlitir mhíosúil do chraoltóirí neamhspleácha í COGAR, atá foilsithe ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Coimisiúin Craolacháin na hÉireann ó 2007 i leith.

COGAR is a monthly newsletter aimed at independent broadcasters, published by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in association with the Broadcasting Commission of Ireland, since 2007.