Eagrán / Edition 12 - 08 04 2008

Nós* Maireachtála nua!

Nós* Mag: A new way of living!!

 

Tá Iris Gaeilge Nua ar líne ar an saol agus tá sé dírithe ar an aos óg, go háirithe orthu siúd idir 18 agus 35 bliain d’aois.  Tá Nós*  snasta, ildaite le híomhánna úra, tá an stíl scríbhneoireachta bríomhar, greannmhar agus spraíúil, agus is fíor do na heagarthóirí a mhaíonn gurb í seo an Iris Ghaeilge don nua-aois.

Deirtear sa chéad eagarfhocal "Tá fócas de dhíth ar aon phobal bríomhar, áis a thugann deis do dhaoine léamh faoi, amharc ar agus sult a bhaint a bhfuil ag tarlú, ní hé amháin sa saol acu féin, ach sa saol mór chomh maith."

Foilsíodh an chéad eagrán ar líne i mí an Mhárta nuair a bhí seachtain na Gaeilge i mbéal an phobail! Labhraítear le Des Bishop mar gheall ar a seó nua Tongues, tá léirmheas ann ar na hamhráin  atá ar fáil in Ceol 08 chomh maith le léirmheasanna ar cheolchoirmeacha  agus ar albam  Duffy,  Rory Gallagher. Scrúdaítear na scannáin is déanaí ata le fáil sa phictiúrlann. Níl dearmad déanta ar chúrsaí faisin ach oiread, nochtadh  na T-léinte Gaeilge is fearr sa tír.

B’fhéidir gurb é an léargas ar chúrsaí collaíochta le cailín sa chathair an ghné is conspóidí agus is ceannródaí san iris, ní fheadair ar cuireadh riamh a leithéidí i gcló i saol na Gaeilge agus beidh an lucht léitheoireachta ag faire amach anseo ar ghaiscí na mná óige!

Gealltar go mbeadh agallamh le Manchán Magan, tuairisc ar an 10 Siopa uachtar reoite is fearr in Éirinn , grianghraif eisiacha de ghig speisialta Horslips agus Kíla, scrúdú ar na físeáin is fearr ar líne, léirmheasanna ceoil, scannáin agus  pubanna. Beidh an chéad eagrán eile ar fáil le híoslódáil ar 1 Bealtaine

Tá an t-eagrán reatha ar fáil le híoslódáil anois anseo agus tá sé saor in aisce, ach caithfear adobe acrobat a  bheith agat.  Sprioc fhadtéarmach ag an Iris ná í a bheith clóite agus ar fáil go forleathan sa tír.

Is fíor an mana tógann mionchlocha caisleáin sa chás seo, chonaic lucht na hIrise bearna sa mhargadh, ní raibh a leithéid d’iris ar fáil roimhe féin fiú do chainteoirí óga béarla na tíre seo, agus  i dteannta le iarrachtaí TG4, Raidió X agus lucht idirlín www.beo.ie, www.gaelport.com  (is deas do do bhéal a mholtar é!!) tá an chuma ar an scéal go mbeidh freastal iomlán ann ar mhianta an chainteora óig agus an léitheora óig Ghaeilge faoi dheireadh!

http://www.nosmag.com

 

A new online Irish language magazine has been launched which is aimed at those between 18 and 35 years of age.  Nós* is polished and multicoloured with snazzy photography, the writing style is lively, witty and entertaining and the publishers are not wrong when they say it is a new age and contemporary Irish language magazine.

The editorial of the first issue states "Any lively community needs a focus point, a resource which gives readers the opportunity to read  about and be entertained by events which are occurring around them not only in their own lives but  also by those occurring in the outside world as well".

The first edition was published online in March when Seachtain na Gaeilge was underway.  Des Bishop is interviewed about his new show ‘Tongues’ , the tracks on the CD Ceol 08 are reviewed as well as those of Duffy and Rory Gallagher and concerts are also reviewed.  The latest films are critiqued.  Fashion gets a look in as well where the best Irish language T-shirts are revealed.

The insights on sexuality made by ‘cailín sa chathair’ are probably the most pioneering and contentious in the magazine, it is probably the first time that such insights have been published in the Irish language media and the readers will no doubt will look forward to hearing about the exploits of this young woman in the future!

The next edition promises an interview with Manchán Magan, a report on the 10 best ice-cream parlours in Ireland, exclusive pictures of Horslips’ and Kila’s gigs, a report on the best online films, gigs and music and the best pubs.  It will be available for download on the first of May.

The current edition is available for download here and is free but adobe acrobat reader is required to read it. The long term aim of the magazine is physical publication and widespread distribution across the country.

The phrase Small Stones build castles comes to mind here, there was no equivalent magazine available even for young English speakers in the country and in conjunction with TG4, Raidió X and online sites such as www.beo.ie and www.gaelport.com ( self praise is no praise!!) it seems that the wishes of the young Irish speaker and reader will finally be realised!

http://www.nosmag.com

Barr

Top

Cuairt na bhFilí Albanacha 2008!

An Chuairt - Scottish Poets tour of Ireland 2008!

 

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag eagrú Chuairt na bhFílí Albanacha ón 3-9 Bealtaine i mbliana.  Rachaidh na filí ar chamchuairt thart timpeall Chonamara, agus críochnóidh an chuairt i mBaile Átha Cliath, le dhá oíche mhóra ceoil agus filíochta.

Cuirfear tús le himeachtaí An Chuairt le léamh filíochta agus ceol traidisiúnta i Leabharlann na Ceathrún Rua, áit a gcloisfear na filí áitiúla Máire Holmes, agus Jackie Mac Donncha, agus iad ag léamh píosa dá saothar féin.  Beidh roinnt filíochta Gáidhlige le cloisteáil freisin ar an oíche seo, chomh maith le neart ceoil ón dá thraidisiún.

Tabharfaidh an Chuairt aghaidh ar Inis Mór ar an Domhnach, áit a mbeidh filí agus ceoltóirí áitiúla agus ó Albain ag cur neart siamsaíochta ar fáil.  Beidh oíche mhór shiamsaíochta ar siúl do mhuintir chathair na Gaillimhe leis na filí áitiúla Nuala Ní Chonchúir agus Colette Nic Aodha, ar an Luan, 5 Bealtaine, i gClub Áras na nGael, ar Shráid Doiminic, agus beidh an babhta ceannais den chomórtas filíochta atá á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge mar chuid d’imeachtaí Chuairt an bhFilí ar siúl ar oíche Mháirt i gClub de Burgo i gCathair na Gaillimhe.

Soir leis an gCuairt ansin ar an gCéadaoin, áit a gcuirfear oíche mhór filíochta agus shiamsaíochta ar siúl do phobal na príomhchathrach, in íoslach na Comhdhála, ar Shráid Chill Dara.  Beidh críoch bhríomhar leis an gCuairt i mbliana, nuair a bheidh na filí Albanacha páirteach i gClub Sult, a bheidh ar siúl in ionad The Vaults i mBaile Átha Cliath.
 
Is scéim cheilteach sheanbhunaithe thábhachtach í An Chuairt, atá ar siúl i mbliana ón 3-9 Bealtaine.  Tá meas mór ag muintir na Gaeilge agus na Gàidhlige ar an gCuairt, go háirithe ag filí, ceoltóirí, agus amhránaithe ón dá thraidisiún atá fite fuaite lena chéile.  I measc na bhfilí agus na gceoltóirí mór le rá a ghlac páirt sa Chuairt cheana bhí Somhairle MacGill Eain, Cairstíona Primrose, agus Floraidh Nic Neill.

I measc na bhfilí agus na gceoltóirí Éireannacha a chuaigh ar an gcuairt go hAlbain, bhí Máirtín Ó Direáin, Caitlín Maude, Colm Breathnach, Louis de Paor, Máiréad Ní Mhaonaigh, Seosamh Mac an Iomaire, Lasairfhíona Ní Chonaola, Bríd Ní Mhóráin agus Cathal Ó Searcaigh.

Eagraíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge An Chuairt le cúnamh airgid ó Fhoras na Gaeilge.

Bheadh Síle Ní Chatháin, atá ag eagrú Chuairt na bhFilí i mbliana sásta tuilleadh eolais a sholáthar agus agallamh a eagrú mar gheall ar an ócáid. Más spéis leat agallamh a dhéanamh faoi is féidir teacht ar Shíle ag 01 679 4780 nó ag sile@comhdhail.ie.

 

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge are organising An Chuairt, a cultural exchange programme between Ireland and Scotland, from 3rd to 9th May this year.   An Chuairt will see Scottish poets touring Conamara, linking with various local poets along the way, and will finish with two amazing nights of entertainment in our nation’s capital. 

An Chuairt will formally begin on Saturday 3rd of May with a poetry reading followed by traditional music at the local library in An Cheathrú Rua, which will feature well known local poets Máire Holmes and Jackie Mac Donncha, who will recite pieces.

An Chuairt will travel to Inis Mór on Sunday, where poets and musicians, from both traditions will entertain the masses.  Monday 5th May will see plenty of entertainment for Galway city, in Club Áras na nGael on Dominic Street, and the final of the poetry competition, Comórtas an Chuairt, will be held in Club De Burgo, in Galway City Centre on Tuesday night, 6th May.

On Wednesday, An Chuairt will travel east to Dublin, where an evening of great poetry and entertainment is promised, in Íoslach na Comhdhála, at 46 Kildare Street, Dublin 2.  An Chuairt will have an energetic and lively ending, with a Gaeilge/Scots Gaelic poetry reading, followed by Club Sult in The Vaults in Dublin city.
 
An Chuairt, is an important established cultural exchange programme between Ireland and Scotland, which is taking place this year from 3-9th May.  An Chuairt is well respected by Irish and Gallic speakers, especially by poets and musicians of both traditions.  Some of the musicians and poets who took part in An Chuairt in previous years included Somhairle MacGill Eain, Cairstíona Primrose, and Floraidh Nic Neill.

Some of the poets and musicians who visited Scotland as part of this exchange were, Máirtín Ó Direáin, Caitlín Maude, Colm Breathnach, Louis de Paor, Máiréad Ní Mhaonaigh, Seosamh Mac an Iomaire, Lasairfhíona Ní Chonaola, Bríd Ní Mhóráin agus Cathal Ó Searcaigh.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge organises An Chuairt with financial assistance from Foras na Gaeilge. 

Sile Ní Chatháin, who is organising An Chuairt this year would be happy to provide further information and arrange an interview for your programme. Contact Síle on 01 679 4780 or email her sile@comhdhail.ie

Barr

Top

Stáisiúin Raidió ag cur an Ghaeilge chun cinn

Radio Stations Promote Irish

 

Comhghairdeas leo siúd a bhuaigh duaiseanna Ghlór na Gael le déanaí. 

Bronnadh duais speisialta ar dhá stáisiún raidió neamhspleácha ag ócáid a reáchtáladh in Ionad Glór, Inis Chontae an Chláir. Bronnadh Duais Choimisiún Craolacháin na hÉireann  ar an stáisiún tráchtála is fearr a chuir an Ghaeilge chun cinn agus bhain Shannonside / Northern Sound  an gradam sin amach.

Ba é seo an dara uair laistigh de cheithre bhliain a bhuaigh Shannonside/Northern Sound an gradam seo.  Bíonn Clár Gaeilge ‘Gaeilge go Leor’ á chraoladh ar an stáisiún gach Céadaoin ag a naoi agus bhí láithreoirí an chláir, Peter Brady agus Matt Nolan an áthasach ina dhiaidh.  Ghabh siad buíochas lena rannpháirtithe go léir agus leis an lucht éisteachta dílis atá ag an gclár ag an ócáid galánta sin.

Bronnadh duais chomh maith ar an stáisiún pobail is fearr,  West Limerick 102Fm (Luimneach) as a chuid iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn.

Fuair an dá stáisiún duais dar luach Euro1,500 a bhí urraithe  ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann.

Is comórtas náisiúnta é Glór na nGael, a bhfuil forbairt agus caomhnú theanga agus chultúr na Gaeilge mar spriocanna lárnacha aige. 

San iomlán, d’fhógair Glór na nGael duaiseanna dar luach Eur141,950 i mbliana a thugann aitheantas don dea-obair atá ar siúl ag coistí sa bhaile agus thar lear leis an nGaeilge a chur chun cinn.

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais faoi láthair don chéad babhta eile i 2008.  Má cheapann tusa go bhfuil do chlár nó do stáisiún san iomaíocht ó thaobh iarrachtaí chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an lucht éisteachta ba chóir duit iarratais a chur isteach! Is féidir leat an fhoirm a fháil tríd an nasc seo   agus é a chur ar aghaidh chuig Nóra Welby, Glór na nGael, Ráth Cairn, Áth Buí, Co. na Mí (046 943 0974) faoin 30 Meitheamh 2008.

 

 

Congratulations to all those who won Glór na nGael prizes recently.

A special prize was awarded to two independent radio stations at an event which was organized in Glór, Ennis County Clare. The Broadcasting Commission of Ireland prize was awarded to the best commercial station to promote Irish and Shannonside/Northern Sound had the honour of winning this prize.

This was the second time in four years the station has won the award.  The Irish language programme Gaeilge Go Leor’ is broadcast every Wednesday at nine o’ clock and the programmes presenters were delighted with the win. They thanked their regular contributors and loyal listeners at the event.

A prize was also awarded to the best community radio station, West Limerick 102FM for its efforts to promote the Irish language. The two stations won prizes worth Euro1,500, which were sponsored by the Broadcasting Commission of Ireland.

Glór na nGael is a national competition which aims to develop and preserve the Irish language and culture. In total, Glór na nGael announced prizes worth Eur 141,950 this year recognising the good work achieved by committees at home and abroad to promote Irish.

Glór na nGael are currently accepting applications for the next round for 2008.  If you think that your programme or station would be in the running for efforts to promote the Irish language amongst its listenership you should send in an application! The application form can be downloaded via this link and should be sent on to Nora Welby, Glór na nGael, Ráth Cairn, Áth Buí, Co. na Mí ( 046) 943 0974) before June 30th 2008

Barr

Top

Cláir teilifíse nua: An bhfuil Cead agam agus Scaoil Seol

New TV programmes: An bhfuil cead agam and Scaoil Seol

 

An bhfuil Cead agam?

Beidh clár faisnéise réaltachta nua ag tosú ar RTÉ 1 go luath ina gcuirfear tuismitheoirí chuig an nGaeltacht, ach ar chúiseanna nach mbaineann le forbairt scileanna teanga ar ndóigh! Tá na léiritheoirí, Mind the Gap films,  faoi láthair ag lorg daoine fásta a bheadh sásta tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht  os comhair criú ceamara lá i ndiaidh lae! Ach ní bheidh na léiritheoirí ag lorg na n-ainmniúchán ó na daoine fásta féin ach ó na páistí a bhfuil spéis acu an dualgas a chur ar a gcuid dtuismitheoirí !

I mí Iúil ar feadh seachtaine, cuirfear cosc ar chúigear ban agus ar chúigear fear Béarla a labhairt  agus  beidh uainchlár cith folctha acu i measc pionós eile! Caithfidh siad tabhairt faoi na dúshláin chéanna  a mbíonn ar na déagóirí a fhreastalaíonn ar an nGaeltacht gach samhradh aghaidh a thabhairt orthu! Beidh dualgas orthu freastal ar chéilithe agus ar ranganna agus a  bheith sa leaba roimh a deich a’ chlog.  Beidh siad ag fanacht le bean an tí, agus caithfear glacadh lena gcomhairle agus lena dtreoracha agus anuas air sin go léir beifear ag súil go bhfoghlaimeoidh siad Gaeilge laistigh de thréimhse bheag.

Beidh na ceamadóirí i láthair an t-am ar fad ionas go scaoilfear rúin maidir leo siúd a bheidh ag labhairt an Bhéarla nó maidir leo siúd atá ag éalú amach gan chead chuig na tithe tábhairne máguaird!

Tá na léiritheoirí faoi láthair ag lorg ainmniúchán agus is féidir leat duine a ainmniú ar an suíomh.  Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. Ní fios fós an mbeidh an rath céanna ar na tuistí agus a bhí ar an bhfuirseoir Des Bishop, áfach!!

Scaoil Seol

Is Sraith nua seoltóireachta í Saoil Seol do TG4 ina dtugtar dúshlán mór do dheichniúir bádóirí gan taithí: Thar thréimhse an tsamhraidh, ní hé amháin go mbeidh orthu foghlaim conas seoltóireacht ó thús, ach beidh orthu dul i ngleic le gleoiteog, chun áit a fháil ar fhoireann 'Scaoil Seol,' foireann a bheidh ag dul san iomaíocht le bádóirí seanbhunaithe sa rása gleoiteoige is fíochmhaire dá bhfuil ann - Cruinniú na mBád i gCinn Mhara, Co. na Gaillimhe. An éireoidh leo?

Déarfadh muintir Chonamara gur ón dúchas amháin a thagann scil sna báid thraidisiúnta seo, ach i mbliana táimid chun an tuairim seo a thástáil agus deichniúir iomaitheoirí roghnaithe againn ó cheann ceann na tíre. Le raon aoise ó 22 go 62, níl ach rud amháin i gcoitinne ag na hinnealtóirí, mic léinn, dlíodóirí, ceoltóirí agus aisteoirí seo atá páirteach i 'Scaoil Seol' – níor leag aon duine acu cos i mbád riamh! Tá dúshlán mór rompu agus deacrachtaí móra le sárú acu - tinneas farraige, tonnta móra agus traenáil dhian agus iad brúite i mullach a chéile i 'bootcamp' Scaoil Seol!

[Ar Lean]

Ag tosú Déardaoin, 10 Aibreán Tg4 @ 8 pm ar feadh sé seachtaine.

 

An Bhfuil Cead agam?

A new reality series is set to start on RTÉ soon where parents will be sent to the Gaeltacht for reasons other than to perfect their Irish language skills it may seem! The producers, Mind the Gap films, currently seek adults who would be willing to spend a week in the Gaeltacht in the company of a film crew every day! However the producers seek nominations from children who want to send their parents to the Gaeltacht and not from the parents themselves!

For one week in July five men and five women will be banned from speaking English and will have to use a shower rota amongst other inconveniences!  The adults will have to undertake the same challenges as teenagers do when they go to the Gaeltacht! They will attend céilís and classes and be in bed by ten! They will stay with a bean an tí and follow her advice and instructions.  Above all this it will be expected that they learn Irish within a short period of time!

The camera crew will be there every day exposing those who speak English and those who escape from the house to go to the local pubs!

The producers are currently seeking nominations and nominations can be made online. Further information is available here . It is not known yet  however whether those involved will have half the success as the comedian Des Bishop!!

Scaoil Seol

‘Scaoil Seol’, a new 6 part reality series for TG4 sees 10 novice sailors face an immense challenge:  Over the coming weeks, not only will our participants learn how to sail from scratch, but they must do so on a traditional Galway Hooker, a ‘Gleoiteog’.   The Endgame:  A chance for four novices to race against the most established sailors in Ireland at the prestigious Cruinniú na mBád in Kinvara, Co. Galway.  Is it an impossible task?

The motley crew of contestants hails from the four corners of Ireland and have only one thing in common – they have never set foot on a boat before, let alone sail one!  Despite ranging in age from 22 to 62 years, the engineers, students, barristers, musicians, journalists and aspiring actors that make up the ‘Scaoil Seol’ team, will have to push themselves to the limit if they want to make the grade.  Sea-sickness, high waves and rigorous training will all take their toll, but their greatest challenge may be to survive one another in our sailing bootcamp!

[More]

Begins Thursday, 10th April 2008 @ 8pm on TG4

Barr

Top

Siansa Gael Linn

Siansa Gael Linn

 

Ní minic a bhíonn ceoltóirí óga ag seinm sa Cheoláras Náisiúnta ach tabharfar an deis iontach seo don dream óg nuair a reáchtálfar Craobh Siansa ann ar an Domhnach 27 Aibreán 2008. 

Eagraíonn an eagraíocht Gael Linn an comórtas seo do ghrúpaí ceoil thraidisiúnta le tacaíocht ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Muisc Magazine agus bíonn sé mar aidhm ag an gcomórtas spreagadh agus ardán a thabhairt don chuid is fearr d’ógthallann ceoil agus amhránaíochta traidisiúnta na tíre.


Beidh 8 ngrúpa ar fad páirteach sa Chraobh agus seinnfidh siad a dteaglaim féin
(10-12 nóiméad ) de cheol agus d’amhráin thraidisiúnta:

‘Coimriú’, Scoil Mhuire, Machaire Fíolta, Co. Dhoire
‘Splanc’,  Coláistí Eoin/Íosagáin, Baile an Bhóthair, Co. BhÁC
‘Eoineagán’, Coláistí Eoin/Íosagáin, Baile an Bhóthair, Co. BhÁC
‘Cibé’,  Ráth Éanna, Baile Átha Cliath
‘Aontas’,  CCÉ Beaumont, Baile Átha Cliath
‘Cruinneas’,  Sráid na Cathrach, Co. an Chláir
‘Fionnuar’,  Mainistir Fhear Muí, Co. Chorcaí 
‘Spraoi’,  An Scoil Ghraiméir, Sligeach

D’éirigh leis na grúpaí seo  cáiliú tríd dhá réamhbhabhta den chomórtas ó mhí na Samhna seo caite chun áit a ghnóthú sa Chraobh.  Bhí deis acu chomh maith seal a chaitheamh ag ceardlanna leis na ceoltóirí iomráiteacha Cormac de Barra (Clannad, Barcó, Banna Ceoil Moya Brennan ) agus Oisín Mac Diarmada (Téada)  a thug comhairle dóibh  maidir le cóiriú ceoil agus amhráin óna dtaithí fhorleathan féin.  Beidh siad beirt ag moltóireacht sa Chraobh ar an 27 Aibreán i dteannta  Mhuireann Nic Amhlaoibh (Danú)

Beidh géariomaíocht ann don duaischiste EUR 4,000. Bronnfar príomhdhuais EUR 2250 agus trófaí Gael Linn ar na buaiteoirí, EUR 1150 don dara háit agus EUR 600 don tríú háit. Bronnfar duais chuimhneacháin ar na ceoltóirí uile a bheidh páirteach sa Chraobh. 

Is í an craoltóir Áine Hensey (RTÉ Raidió 1 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta ) a bheidh mar bhean an tí, agus déanfar an ócáid a thaifeadadh le craoladh amach anseo. Níl aon amhras ach go mbeidh scoth an cheoil agus na hamhránaíochta le cloisteáil ag craobhchomórtas Siansa Gael Linn na bliana seo.

Má tá tuilleadh eolais uait i leith an chomórtais beidh  Niamh de Búrca ó Gael Linn sásta labhairt leat ag 01 6753303

 

I'ts not often that young musicians get the opportunity to play at the National Concert Hall but they will soon as the Siansa Final takes place there on Sunday 27 April 2008.

Gael Linn organises the competition for traditional music groups with support from the Department of Rural, Community and Gaeltacht Affairs and  RTÉ Raidó na Gaeltachta and Irish Music Magazine. The competition aims to inspire young musicians and provide a platform for the best young musical talent and traditional singers in the country,

The following groups will take part in the final and they will play their own  compilation of music and traditional songs

Coimriú’, Scoil Mhuire, Machaire Fíolta, Co. Dhoire
‘Splanc’,  Coláistí Eoin/Íosagáin, Baile an Bhóthair, Co. BhÁC
‘Eoineagán’, Coláistí Eoin/Íosagáin, Baile an Bhóthair, Co. BhÁC
‘Cibé’,  Ráth Éanna, Baile Átha Cliath
‘Aontas’,  CCÉ Beaumont, Baile Átha Cliath
‘Cruinneas’,  Sráid na Cathrach, Co. an Chláir
‘Fionnuar’,  Mainistir Fhear Muí, Co. Chorcaí 
‘Spraoi’,  An Scoil Ghraiméir, Sligeach

These groups succeeded in qualifying in two qualifiers for the competition last November to achieve a place in the final.  They also were afforded the opportunity to spend time in workshops with major well known traditional artists such as Cormac de Barra (Clannad, Barcó) and Oisín Mac Diarmada ( Téada) who advised them on musical arrangements from their own experiences.  The two of them will be part of the adjudication panel with Muireann Nic Amhlaoibh from Danú at the Final on April 27th .

There will be great competition for the 4,000 Euro prize-fund. The first prize of Eur 2250 and a Gael Linn Trophy will be awarded to those who win and Eur 1150 and Eur 600 will be awarded to second and third place respectively.  A commemorative award will be given to all those who participate in the final.

Áine Hensey, a broadcaster from RTE Radio 1 and RTÉ Raidió na Gaeltachta will be hosting the event on the night and the event will be recorded for later radio broadcast.
There is no doubt that the best music and singing will be heard at the Siansa Final this year. 

If you require further information about the competition Niamh de Búrca will be happy to you. Her contact number is 01 6753303.

Barr

Top


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Connacht

2008-04-16 go 2008-04-18 Féile na Meán Ceilteach, Radisson SAS, Gaillimh, http://www.celticmediafestival.co.uk [[Ar lean] / [More]]

Laighean

2008-04-09 Ceol Beo le 'West of Eden, Paul Haughey & Rachel O, Ionad Cultúrtha - Irish Cultural Centre, B.Á.C. 22., [[Ar lean] / [More]]

2008-04-10 Junah ag seinm in Áras Chrónáin, Áras Chronáin, Ionad Cultúrtha,Bóthar an Úlloird,Cluain Dolcáin , Baile Átha Cliath 22, www.araschronain.com [[Ar lean] / [More]]

2008-04-10 Ceolchoirm leis an ' Tradition Club', Áras Chronáin, Ionad Cultúrtha,Bóthar an Úlloird,Cluain Dolcáin , Baile Átha Cliath 22, [[Ar lean] / [More]]

2008-04-12 go 2008-04-13 Hall of Healing, Dráma nua léirithe ag Clondalkin Youth Theatre, Áras Chronáin, Ionad Cultúrtha,Bóthar an Úlloird,Cluain Dolcáin , Baile Átha Cliath 22, [[Ar lean] / [More]]

2008-04-16 go 2008-04-18 Faoi Dheireadh Thiar, Amharclann Smock Alley, Sráid an Mhalartáin Íochtarach, Barra an Teampaill, B.Á.C. 2. , http://www.antaibhdhearc.com/ [[Ar lean] / [More]]

2008-04-22 Bewleys@6, Amharclann Bewley's, Sráid Grafton, [[Ar lean] / [More]]

2008-04-24 Ceolchoirm le John Carty, Matt Molloy, Arty McGlynn, Áras Chronáin, Ionad Cultúrtha,Bóthar an Úlloird,Cluain Dolcáin , Baile Átha Cliath 22, www.araschronain.com [[Ar lean] / [More]]

2008-05-16 Ceolchoirm le Eleanor McEvoy, Áras Chronáin, Ionad Cultúrtha,Bóthar an Úlloird,Cluain Dolcáin , Baile Átha Cliath 22, [[Ar lean] / [More]]


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí; ar www.gaelport.com

 

Téarmaíocht Dlí: áisiúil fiú má tá ag déanamh tagairt d’ aisteoirí, daoine cáiliúla, muintir na háite, fadhbanna sóisialta
Legal Terminology: Useful even where you are referring to actors, famous stars, local people, social problems

Thóg an t-aisteoir cáiliúil  cás cúirte dá bharr: 
The famous actor took a court case as a result
 
Dúirt an cosantóir go raibh sé neamhchiontach sa chás seo:
The Defendant stated he was innocent in this case

Gearradh sé bliana príosúin ar fhear bliain is fiche as Contae  Luimnigh a ciontaíodh bliain ó shin.
A six year prison term, was imposed on a twenty one year old man who was convicted a year ago

I gCúirt Dúiche Chill Áirne cúisíodh fear, ocht mbliana déag d'aois i ndúnmharú fir i gContae Chiarraí an bhliain seo caite.

In Kilarney District Court an eighteen year old man was accused of murdering a man in county Kerry last year

Labhair an abhcóide ar son an chosantóra:
the barrister spoke on behalf of the defendant

Labhair an  t- amhránaí cáiliúil os comhair na cúirte agus dúirt sé gur ráiteas clúmhillteach a bhí ann in a thuairim.
The famous singer spoke before the court and stated that the statement in his opinion was defamatory.

Brian O Tiomáin

Brian O Tiomáin

 

Sa mhír seo beimid ag cur láithreoirí/ léiritheoirí faoi agallamh a rinne clár nó sraith le maoiniú ó scéim Fuaim & Fís an BCI. Cuirimid fáilte roimh bhur scéalta agus bhur dtaithí! Inis dúinn faoi do chlár, is féidir linn poiblíocht a thabhairt dó ar www.gaelport.com ag an am céanna. Seol ríomhphost chuig cogar@gaelport.com anois!

Cad is ainm duit?

Brian O Tiomáin

Fuair tú maoiniú faoin scéim Fís agus Fuaim - céard dó? Déan cur síos dúinn ar an gclár/ ar an tsraith le do thoil.

Fuair mé maoiniú don tsraith 'Ceathrar le Ceithre Scór’.  Baineann sé le ceathrar a bhfuil an ceithre scór slánaithe acu agus a bhfuil baint acu le stair agus forbairt na tíre. Is iad Caitlín Uí Lorcáin, Máire Nic Suibhne Brúgha, Liam Ó hOisín agus TK Whitaker atá faoi chaibidil.


Agus cén fáth ar dhírigh tú ar an ábhar sin?

Mheas mé gur daoine thar a bheith spéisiúil iontu féin an ceathrar agus go mbeadh siad go maith ag insint scéal a saoil. Bhí saol an-spéisiúil acu uile. Cailleadh aithreacha Máire agus Caitlín i rith Chogadh na Saoirse agus Chogadh na gCarad. Tá spéis ar leith agam sa tréimhse sin. Bhain TK Whitaker le cruthú Éire an lae inniu agus bhí saol an-spéisiúil ag Liam san earnáil phríobháideach. D’fhan siad uile dílis don Ghaeilge tríd a saol.

Cén stáisiún raidió air ar craoladh do shaothar?


Tá an tsraith le craoladh ar Raidió na Life ar feadh ceithre Chéadaoin ag 6i.n. ón 9 Aibreán ar aghaidh.

An mbíonn tú ag obair leis an stáisiún sin go hiondúil?

Rinne mé dráma Raidió leo blianta ó shin agus léigh mé an nuacht ansin ar feadh tréimhse freisin. Beidh mé ag obair ar dhráma radió arís leo go luath.

 

In this section we interview presenters/producers who have made a programme which received funding under the BCI Sound and  Vision scheme. We welcome your stories and experiences.  Tell us about your programme and we can publicise it on www.gaelport.com.  Contact cogar@gaelport.com now!


What is your name?

Brian O Tiomáin

You received funding under the Sound and Vision scheme- What for? Tell us about your programme/series

I received funding for the series Ceathrar le Ceithre Scór.  It concerns four guests who are all over 80 years of age and have played a part in the history and development of the country.   The lives of Caitlín Uí Lorcáin, Máire Nic Suibhne Brúgha, Liam Ó hOisín and Tk Whitaker form the subject matter of the programme.


Why did you concentrate on this topic?

I believed that these people were all very interesting and that they would  provide an account of their life in a very entertaining fashion.  They all have led very interesting lives.  Both Máire and Caitlín’s mother died in the War of Independence and Civil War.  I have a particular interest in that period of history.  TK Whitaker played a part in the genesis of modern day Ireland and Liam has achieved much in the private sector.  They all remained loyal to the Irish language during their lives.


Which station broadcasted your work?

The series is to air on Raidió na Life on four Wednesdays at 6 pm from the 9th of April on.

Do you work with this station ordinarily?

I completed a drama on the station a few years ago and I read the news for a while as well. I will return to radio drama on the station soon.

Barr

Top

Conradh Sínithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann le Today Fm

BCI Signs Contract With Today Fm For National Radio Licence

 

Shínigh Coimisiún Craolacháin na hÉireann (BCI) conradh inniu le Radio Ireland Limited (ag trádáil mar Today FM) chun seirbhís náisiúnta raidió a chur ar fáil ar an minicíocht FM.

Leanfaidh an conradh le Today Fm ar aghaidh go dtí 16 Márta 2017 agus beidh sé ag freastal ar dhaoine fásta os cionn 15 bliain d'aois agus béim bhreise leagtha ar lucht éisteachta idir 20 - 44 bliain d'aois.

[Ar Lean]

 

The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has today signed a contract with Radio Ireland Limited (trading as Today FM) for a national radio service on the FM Band.

Today FM’s contract will run until March 16th, 2017 and will serve adults aged 15+, with a particular emphasis on the 20-44 year-old listener.

[More]

Barr

Top

Trialacha (DAB) Raidió Digiteach le tosú i gCathair Chorcaí agus Cathair Luimnigh

RTÉ Trials DAB Digital Radio in Cork and Limerick Cities

 

D'fhógair Radio Teilifís Éireann le déanaí gur síneadh amach trialacha ar theicneolaíocht dhigiteach don raidió go Cathracha Chorcaí agus Luimnigh.  Ciallaíonn sin go mbeidh rochtain ag 44% den daonra ar sheirbhís dhigiteach raidió.  Caithfidh raidió DAB digiteach a bheith ag an lucht éisteachta chun an tseirbhís a chlos.

Thosaigh RTÉ Raidió ag déanamh trialacha ar sheirbhís  DAB (craoltóireacht dhigiteach fuaime) i mBaile Átha Cliath agus ar Chósta thoir thuaidh i mí an Mhárta 2007

 [Ar Lean]

 

RTÉ Radio announced that it has extended its trial of digital radio technology and its new digital radio stations to Cork and Limerick cities.  This move means that 44% of the population now have access to digital radio.  Listeners need a DAB digital radio set to listen to the trial services.

RTÉ Radio began testing a DAB (Digital Audio Broadcasting) radio service in the Greater Dublin and North East Coast area in March 2007. 

[More

Barr

Top

Raidió X ag craoladh anois!

Raidió X now broadcasting!

 

Thosaigh Raidió X, an chéad stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge don aos-óg, ag craoladh ar-líne ar an 3 Márta 2008. Tá an stáisiún ag seinm na gcnag ceoil is mó 24 uair a chlog in aghaidh an lae ó shin agus sa chéad sheachtain amháin, d’éist níos mó ná 2,000 duine leis ar feadh mheán ama 35 nóiméid.

Ainm oibre a bhí i Raidió X go deireadh Sheachtain na Gaeilge, uair gur roghnaíodh ainm nua as na moltaí uile a tháinig isteach ó Ghaeilgeoirí mar chuid de chomórtas ainmnithe an stáisiúin. Chuir níos mó ná 500 duine moladh isteach ar an gcomórtas ainmnithe, ag súil go roghnófaí an t-ainm a mholadar agus go n-éireodh leo duais an iPod Nano a bhuachaint.

 Beidh an stáisiún á athsheoladh faoin ainm nua i mí Bhealtaine le lógó agus suíomh idirlín nua leis. Tá forbairt á déanamh ar an suíomh faoi láthair mar aon le hábhar craolta an stáisiúin agus pacáistí fógraíochta ar-líne d’eagrais le suim sa togra. Coimeádaigí cluas le RaidióX.ie chun an scéal is déanaí a chloisteáil idir an dá linn!

http://www.raidiox.ie/

 

Radio X, the first national Irish language  radio station for young people commenced broadcasting online on 3rd of March 2008.    The station broadcasts the hottest hits 24 hours a day and in the first week more than 2,000 people tuned in for an average time of 35 minutes.

Raidió X was the working name of the station until the end seachtain na Gaeilge where a new name was chosen from entries in a competition to name the station/. More than 500 people nominated a title, in the hope to win an IPOD Nano!

The station will relaunch under the new name in May with a new logo and website.  The site is currently being developed as well as broadcasting material for the station and advertising packages for organisations who are interested in the project. Keep listening to Raidió X for updates in the meantime

http://www.raidiox.ie/

Barr

Top

Raidió na Life 106.4 FM ag dul ar aer 20 uair in aghaidh an lae!

Raidió na Life 106.4 FM goes 20 hours daily!

 

An gcuireann sé as duit nuair a chuireann tú do raidió chuig 106.4 FM ag amanna áirithe agus nach mbíonn faic le cloisteáil ach aer marbh? Bhuel, tá athrú tagtha ar an scéal anois mar ó Lá le Pádraig ar aghaidh tá Raidió na Life 106.4 FM ag leathnú ár n-uaireanta craolta chuig fiche uair an chloig in aghaidh an lae, seacht lá den tseachtain!

Ó Lá le Pádraig tháinig RNL ar aer ag a 08:00 ar maidin agus beidh siad ar aer gach lá go dtí 04:00 ar maidin an mhaidin dár gcionn.

Le tús a chur leis an sceideal nua beidh deis á tabhairt ag RNL dá éisteoirí éisteacht le cuid dá chláir is fearr don dara huair. Cuirfear le líon na gclár beo i rith an lae de réir a chéile.

[Ar Lean]

 

Does it annoy you when you tune into 106.4fm at certain times of the day only to find dead air? Well, that problem has been solved, as and from 8am on St. Patrick's Day, Raidió na Life 106.4fm (Dublin's Irish language community radio station) extended its broadcasting hours to 20 hours a day. The station will go on air at 8am and will broadcast right through until 4am the following morning.

The largely volunteer-run station will begin its new extended schedule by giving its listeners the opportunity to listen to some of its most highly-rated programmes and series from past years while radically increasing the live daily output.


[More]

Barr

Top

Ceathrar le Ceithre Scór-sraith nua le craoladh ar Raidió na Life go luath

Ceathrar le Ceithre Scór- a new series to be broadcast on Raidió na Life

 

Craolfar an tsraith "Ceathrar le Ceithre Scór" ar Radio na Life 106.4 F.M. ar feadh ceithre Chéadaoin ag 6i.n.. ón 9 Aibreán ar aghaidh. Sa tsraith cloisfear scéal cheathrar a raibh baint acu le cruthú Éire an lae inniu ar bhealaí éagsúla. 

[Ar Lean]

 

The series  Ceathrar le Ceithre Scór will be broadcast on Raidió na Life 106.4 FM every Wednesday for four weeks at 6 p.m. from the 9th of April. The series examines the stories of four people who contributed to the genesis of modern day Ireland in many different ways.

[More]

Barr

Top

Fáilte curtha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann roimh iarratais ar sheirbhís rac-cheoil chlasaicigh.

BCI Invites Applications For New Classic Rock Service

 

D’fhógair Coimisiún Craolacháin na hÉireann (BCI) le déanaí sna meáin náisiúnta go bhfuil siad ag lorg iarratas le haghaidh seirbhís rac-cheoil chlasaicigh.

Beidh an tseirbhís le fáil ar mhinicíocht FM agus beidh béim láidir curtha ann ar rac-cheol clasaiceach.  Beidh an tseirbhís ag freastal ar cheantar Bhaile Átha Cliath agus ar lonnaíochtaí comaitéirí mórthimpeall air.

[Ar Lean]

 

The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has recently placed an advertisement in the national press, seeking applications to operate a classic rock service.

The service, which will be on the FM band, will be primarily music driven with a strong emphasis on classic rock music. The franchise area to be served is Dublin City and County and the commuter belt.

[More]

 

Barr

Top

COGAR - Nuachtlitir CCÉ | BCI Newsletter
Curtha ar fáil ag Gaelport.com & Coimisiún Craolacháin na hÉireann

Gaelport.com
COMHDHÁIL NÁISIÚNTA NA GAEILGE
Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, ╔ire
www.gaelport.com
eolas@gaelport.com
T: +353-1-679 4780
F: +353-1-6790214

Coimisiún Craolacháin na hÉireann
2-5 Warrington Place, Dublin 2.
www.bci.ie
info@bci.ie
T: +353 (0)1 676 0966.
F: +353 (0)1 676 0948

Is í an aidhm atá leis an nuachtlitir leictreonach mhiosúil, Cogar, ná abhar reatha áitiúl a sheoladh dÝreach chucu siúd atá á lorg agus úsáid na Gaeilge ar an raidió a fhorbairt.

Is iad Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Coimisiún Craolacháin na hÉireann atá i mbun Cogar.

The aim of this monthly electronic newsletter, Cogar, is to deliver local current content straight to those who are looking for it and to develop the use of Ir